Yunus Serhat Bıçakçı

Yunus Serhat Bıçakçı

Kişisel Sitesi

ELEKTRONIK IZLEME TEKNOLOJISI VE TURKIYE’DE UYGULANMASI YUNUS SERHAT BIÇAKÇI, DURSUN ZAFER ŞEKER ÖZET Elektronik izleme, gözetlenmesi gereken kişilerin konumunun, hareketlerinin ve belirli davranışlarının elektronik araçlarla izlenmesidir. Elektronik izleme teknolojisi ise elektronik izlemenin sınırlarını çizmekte ve izlemenin doğru bir şekilde yapılmasını sağlamakta ve denetlemektedir. Elektronik izleme sistemleri radyo dalgaları ve küresel konumlama sistemleri gibi iletişim teknolojilerinin […]

Devamı

A Comparison of Spatio-temporal Interpolation Methods to Estimate Speed Information Bıçakçı Yunus Serhat, Sarıca Beytullah, Pakdil Mete Ercan, Yazırlı Batuhan, Demirel Hande Road transport, especially congestion, contributes about one-fifth of the European Union (EU)’s total emissions of carbon dioxide (CO2), and considered as one of the major source global greenhouse gas emissions. There are many […]

Devamı