ELEKTRONIK IZLEME TEKNOLOJISI VE TURKIYE’DE UYGULANMASI

YUNUS SERHAT BIÇAKÇI, DURSUN ZAFER ŞEKER

ÖZET

Elektronik izleme, gözetlenmesi gereken kişilerin konumunun, hareketlerinin ve belirli davranışlarının elektronik araçlarla izlenmesidir. Elektronik izleme teknolojisi ise elektronik izlemenin sınırlarını çizmekte ve izlemenin doğru bir şekilde yapılmasını sağlamakta ve denetlemektedir. Elektronik izleme sistemleri radyo dalgaları ve küresel konumlama sistemleri gibi iletişim teknolojilerinin yanı sıra mekânsal verilerin depolanmasını sağlayan coğrafi bilgi teknolojilerine kadar birçok teknolojinin birbirinden ayrı veya bir arada farklı izleme çeşitlerinde kullanıldığı bir çalışma alanıdır. Bu açıdan bakıldığında elektronik izleme teknolojisi, çok geniş anlamda ekonomik, sosyal ve hukuki etkileri olan, ancak ülkemizde pek fazla bilinmeyen bir alan olarak değerlendirilmektedir.

Bu çalışmada, elektronik izlemenin ortaya çıkışı, teknolojinin bileşenleri ve hangi alanlarda kullanabileceğinin ortaya koyulmasıyla, dünyada ve ülkemizde bu teknolojiden yararlanılan ve uygulanan alanların belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada ayrıca, elektronik izleme teknolojisinin ülkemizde mevcut uygulama ve uygulanabilirlik alanlarına yönelik analizler yapılmıştır. Benzer teknolojinin ülkemizde üretimi, teknoloji transferi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması çalışmalarında karşılaşılabilecek güçlüklerin çözümlenebilmesi için değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Elektronik İzleme, GNSS (Küresel Konum Belirleme Sistemleri), CBS

Bildirinin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.