3. Bölüm - Sosyal ağlar ve sosyal medya

Sosyal ağlar ve sosyal medya

• Ağ Toplumu • Web 2.0 • Sosyal Medya • Sosyal Ağ • Medya Okuryazarlığı • Medya Akıcılığı • Facebook • Twitter • Google+ • Tumblr • Instagram • LinkedIn • YouTube • Küreselleşme • Dijitalleşme • İnternet • Bilgi toplumu • Yeni Medya

İletişim teknolojilerinin gelişimini öngörerek 1960’lı yıllarda McLuhan tarafından ortaya atılan «küresel bir köy» tabiri sizin için ne ifade ediyor? Küreselleşme ve bilgi toplumu kavramları ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin ne gibi bir bağlantısı olabilir?

Ağ toplumu

Ağ toplumu, temelde bir toplumun dijital kültürle bütünleşmiş olmasını, bunun nimetlerini günlük hayatına uygulayabilir hale gelmiş olmasını ifade eder. En genel anlamıyla; iş, iletişim ve yönetime yönelik amaçlarla küresel ağları düzenli olarak kullanan bir toplumu ifade etmektedir. Enformasyon toplumu, iletişim toplumu, bilgi toplumu gibi kavramlarına yerine yeni iletişim teknolojilerinin sardığı toplumu tanımlamak için ağ toplumu kavramı kullanılmaktadır. Sizce ülkemiz veya herhangi bir başka ülke ağ toplumu olarak nitelendirilebilir mi?

Web

Web 1.0

İnternet kullanıcıları sadece bilgi almak için kullanır, içeriğe katkıda bulunmazlar ve içerik üretmezler. 1991 ile 2004 yılları arasına tekabül eder. Statik olan ve etkileşime kapalı olan web sayfalarıydı.

Web 2.0

İlk olarak Darcy DiNucci tarafından 1999 yılında dile getirildi. İlk web sayfaları 2004 yılında görülmeye başlandı. Kullanıcı arayüzleri, kullanıcı hesapları ve en önemlisi sosyal ağ web siteleri geldi. Zengin kullanıcı deneyimi ve kullanıcı katılımı gibi özellikler çok ön plandadır.

Web 3.0

html ve www temellerini atan Tim Berners-Lee 2006 yılında Web 3.0 yani Semantik Web’i şöyle tanımlamıştır; «a web of data that can be processed directly and indirectly by machines.» Web 3.0 aslında tamamen ortak standartlar oluşturulması ve verilerin tamamının birbiriyle ilişkilendirilmesini baz alır. İnternetin tamamının bir veri tabanı olarak düşünürsek, makinelerin soru sorup, birbiriyle iletişime geçtiği ve sorulara cevap arayabildiği, sunucu olmadan kullanıcı merkezli dağıtık bir yapı olarak tanımlanabilir.

Web’ın sunduğu olanaklar ve sosyal ağların özellikleri

Bilgisayar ve internet, küresel enformasyon akışının toplumsal örgütlenmelerinin yapısını etkilemesinde en önemli araçlardır. Şöyle düşünelim; Birbirine bağlı sayısız küçük bilgisayar ağlarından oluşan interneti bir enformasyon teknolojisi olarak ele alırsak, veri depolama ve aktarımı sağlayan iletişim teknolojisi olarak adlandırabiliriz. İnternet aynı zamanda metin, ses, grafik ve video gibi farklı biçimlerde yerel, ulusal ve uluslararası erişimlerin mümkün olduğu küresel bir iletişim aracıdır. Son zamanlarda e-posta yolladınız mı? Herhangi bir web sitesine fotoğraf, video veya yorum yolladınız mı? Arkadaşınıza mesaj attınız mı?

Web 2.0 ve sonrasında kullanıcıların internet aracılığıyla sunulan içeriklere katkıda bulunduğunu ve hatta içerik geliştirerek aktif üretici konumuna geldiği sitelere biz aslında sosyal medya diyoruz.

Sosyal medyanın özellikleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;

  1. Katılım: İçerik üretici olan kullanıcıların katılım ve geri bildirimi cesaretlendirilir.
  2. Açıklık: İçeriğe erişim ve kullanımda engeller yoktur.
  3. Karşılıklı konuşma: İki yönlü iletişim yani diyalog vardır.
  4. Topluluk: Grupların oluşumuna ve etkin şekilde iletişimine olanak sağlar.
  5. Bağlantısallık: Diğer siteler, kaynaklar ve kişilere linkler ile bağlantı sağlanır (Gürsakal,2009).

Sosyal ağ

Sosyal ağ, bireyler arasında kişisel veya profesyonel ilişkilerin oluşturduğu ağdır. Herkes birbiriyle sosyal ağ ile bağlandığı için her birey bir başka kişinin sosyal ağında düğüm olarak yer almaktadır. Peki sizce normal hayatta mı yoksa internette mi kişilerin sosyal ağına girmek kolaydır?

Sanal sosyal ağlar gerçek yaşamdan daha geçirgendir. Gerçek yaşamda sürekli görüşülen kişiler ve daha güçlü bağlantılar ile bu ağ oluşturulurken, internette sosyal ağ sitelerinde bu çok daha kolaydır. Sosyal ağı bir haritaya benzetirsek düğümler ve bağlantılardan oluşur. Düğümleri nokta şeklinde gösterilerek kişileri veya kurumları temsil eder. Aradaki çizgiler ise bağlantıları göstermektedir.

Sosyal Ağ Siteleri

Bireylerin açık veya yarı açık profil oluşturarak, ortak bağlantıları olan kullanıcıların listelerini ve bu kişilerin bağlantı paylaştığı diğer kullanıcıların listelerini gözden geçirme ve karşılaştırmalarını sağlayan web tabanlı hizmetlere biz sosyal ağ siteleri diyebiliriz. Peki bizim hangi alanlarda ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yardımcı oluyor?

Sosyal ağların kullanım amaçları

Sosyalleşme Alışveriş Ticaret Eğitim Eğlence

Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler kavramı sizin için ne ifade etmektedir?

Previous
Next