📊 Ofis Programları (in Turkish)

Dersin Kazanımları

  • Günlük işlemler ve makale, tez gibi uzun süreli kullanım olabilecek yazı işlemlerini yapılabilecek Microsoft Word yazılımı ile yazı işlemlerinde yetkinlik.
  • Hesaplama ve karmaşık tablolardan Microsoft Excel uygulaması yardımıyla analiz gerçekleştirme ve verileri anlayabilme, grafik oluşturma ve diğer yetinklikler.
  • Hem okul yaşantısında hem de iş hayatında sunum için gerekli bilgiyi Microsoft Powerpoint uygulaması ile kazanımı.
  • Ofis ortamında ve iş yaşamında gerekli olan günlük kullanımda işe yarar sağlayacak programların temel düzeyde kullanımı.

Dersin Açıklaması

Ofis programları dersi ile, yönetici asistan adayları hem iş hayatlarında hem de günlük yaşantılarında sıkça kullanacakları yazı, hesaplama, eposta ve sunum yazılımları hakkında temel düzeyde bilgi edinerek sorunların üstesinden gelebilecek seviyeye gelecektir.

Dersin Kaynakları

  • Linda Foulkes. “Learn Microsoft Office 2019 A comprehensive guide to getting started with Word, PowerPoint, Excel, Access, and Outlook”. Packt Publications, 2020.
  • Peter Weverka. “Office 2019 All-in-One For Dummies”. John Wiley & Sons, Inc., 2018.
  • GitHub (www.github.com)
  • Haftalık verilecek olan okumalar (makaleler, kitap bölümleri ve diğer okumalar).
  • Haftalık gerçekleştirilen sunumlar ve ödevler.
  • Öğrencilerin gerçekleştirdikleri sunumlar.

Öğretim Elemanı

Yunus Serhat BICAKCI