📊 Ofis Programları (in Turkish)

https://meobs.marmara.edu.tr/Ders/ofis-programlari/bsp2007-69548-3819

Click to view them in English

Objectives of the Course

The purpose of the office programs course; The aim is to reach the basic level of knowledge that can overcome the problems with the applications that executive assistant candidates will use by using cloud technologies independent from the location for the solution of e-mail, word processor, spreadsheets, presentations and other office needs that they frequently encounter both in their business lives and their daily lives.

Course Contents

To be able to define the programs that can be used in the office and office environment, to benefit from cloud technologies for office programs, and to have a basic understanding of all office programs in the digital environment.

Planned Learning Activities and Teaching Methods

Applications in the computer lab

References

https://workspace.google.com/intl/tr/

https://www.microsoft.com/tr-tr/education/products/office

https://datalab.cc/

Readings (website, articles, book chapters, and other readings) will be given weekly.

Weekly presentations and assignments.

Presentations made by students.

Weekly Detailed Course Contents

 1. Introduction to cloud technologies
 2. Cloud technologies for office programs
 3. Email management
 4. Calendar management
 5. Video and audio conference calls
 6. Creating user groups for the office
 7. Cloud file management
 8. Midterm Exam
 9. Word processors
 10. Operations with word processors
 11. Spreadsheets
 12. Operations with spreadsheets
 13. Operations with spreadsheets
 14. Presentation creation tools and presentation creation
 15. Forms to create a survey
 16. Final Exam

Assessment

Term (or Year) Learning Activities: %40

End Of Term (or Year) Learning Activities: %60

Slides & Files

https://bit.ly/sbmyo_ofis

Name of Lecturer

Yunus Serhat Bıçakçı

Dersin Amacı

Ofis programları dersi ile, yönetici asistan adayları hem iş hayatlarında hem de günlük yaşantılarında sıkça karşılaştıkları elektronik posta, kelime işlemci, elektronik tablolar, sunular gerçekleştirme ve diğer ofis ihtiyaçlarının çözümü için mekandan bağımsız bulut teknolojilerinden yararlanarak kullanacakları uygulamalar ile sorunların üstesinden gelebilecek temel bilgi seviyesine ulaşılması dersin amacıdır.

Dersin İçeriği

Ofis ve büro ortamında kullanılabilecek programların neler olabileceğini tanımlayabilmek, ofis programları için bulut teknolojilerinden yararlanabilmek, tüm ofis programları için dijital ortamda temel düzeyde kavrama

Öğrenme Metodu

Bilgisayar laboratuvarında uygulamalar

Kaynaklar

https://workspace.google.com/intl/tr/

https://www.microsoft.com/tr-tr/education/products/office

https://datalab.cc/

Haftalık verilecek olan okumalar (websitesi, makaleler, kitap bölümleri ve diğer okumalar).

Haftalık gerçekleştirilen sunumlar ve ödevler.

Öğrencilerin gerçekleştirdikleri sunumlar.

Haftalık Ders İçeriği

 1. Bulut teknolojilerine giriş
 2. Ofis programları için bulut teknolojiler
 3. Elektronik posta yönetimi
 4. Takvim yönetimi
 5. Görüntülü ve sesli konferans görüşmeleri
 6. Ofis için kullanıcı grupları oluşturma
 7. Bulut dosya yönetimi
 8. Vize sınavı
 9. Kelime işlemciler
 10. Kelime işlemcilerle işlemler
 11. Elektronik tablolar
 12. Elektronik tablolar ile işlemler
 13. Elektronik tablolar ile işlemler
 14. Sunu oluşturma araçları ve sunu oluşturma
 15. Anket oluşturmak için form oluşturma
 16. Final sınavı

Değerlendirme

Yarıyıl içi sınav ve etkinlikler: %40

Yarıyıl sonu sınav ve ödev: %60

Sunumlar & Dosyalar

https://bit.ly/sbmyo_ofis

Öğretim Elemanı

Yunus Serhat Bıçakçı