🗟 Telefonla İletişim ve Zaman Yönetimi (in Turkish)

Dersin Öğrenme Çıktıları

  • Telefon ile etkili iletişim kurmak
  • İş yerinde zaman kayıplarını önlemek için yöntemler geliştirmek
  • Zamanı verimli kullanmak ve planlamasını yapmak

Dersin Kaynakları

  • Göral, G., Nakipoğlu, F.F., “Her Telefon Bir İştir”, Avcıol Yayınları, 2016.
  • Haftalık verilecek olan okumalar (makaleler, kitap bölümleri ve diğer okumalar).
  • Haftalık gerçekleştirilen sunumlar.
  • Öğrencilerin gerçekleştirdikleri sunumlar.

Öğretim Elemanı

Yunus Serhat Bıçakçı