7. Bölüm - Telekomünikasyon, Internet ve Wireless Teknolojisi

Telekomünikasyon ağlarının ve temel ağ teknolojilerinin temel bileşenleri nelerdir?

Günümüzde İşletmeler ağlar olmaksızın neredeyse artık işlerini yapamazlar. Müşterilerle, satıcılarla, çalışanlarla hızlı bir iletişim gerekmektedir. 1990’lara kadar posta ve telefon ile yapılan iletişim sesli olmaktaydı. Günümüzde, yöneticiler ve çalışanlar, e-posta, anlık mesajlar ve bilgisayarlar kullanmaktadırlar. İnternet, cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar ile kablosuz ağlara bağlanmaktadırlar. İnternet ve ağ, işletmelerde neredeyse aynı işi yapmaktadır.

Ağ ve İletişim Eğilimleri

İşletmeler geçmişte iki temel farklı ağdan yararlanıyorlardı; Telefon ve bilgisayar ağları. Telefon ağları; sesli iletişim, bilgisayar ağları ise veri iletişimi için kullanılmaktaydı. Telefon ağları, ses iletişimi için telefon şirketleri tarafından kurulmuşlardı. Bu şirketler dünya genelinde tekelci şirketlerdi. Bilgisayar ağları ise, farklı alanlardaki bilgisayarlar arasında bilgi aktarımı için bilgisayar şirketleri tarafından kurulmuştu. İletişimin serbestleştirilmesi ve bilgi teknolojilerindeki yenilikler sayesine telefon ve bilgisayar ağları, internet tabanlı standartlar ve aygıtları kullanarak tek bir dijital ağ üzerinde yavaşça birleşmektedirler. İletişim şirketleri, ses iletişimi gibi, televizyon yayınları, kablosuz yayın hizmetleri, internet erişimi ve veri aktarımı yapmaya başladılar. Bilgisayar ağları, video ve internet telefonu hizmetlerini içerecek şekilde hizmetlerini genişletmişlerdir. Bütün bu ses, video ve veri iletişimi, artan bir şekilde internet teknolojisine dayanmaktadır. Hem ses hem de veri iletişimi, ağları çok güçlü (hızlı), aygıtları taşınabilir (küçük ve taşınabilir) ve ucuz hale geldi. Örneğin; 2000’li yıllardaki 56 Kbps hız vardı. Ses ve veri iletişimi, internet erişimi artan bir şekilde cep telefonları, taşınabilir aygıtlar ve kablosuz ağlara uygun kişisel bilgisayarlar gibi geniş bant kablosuz platformlarda yapılmaktadır.

Bilgisayar Ağı Nedir?

İki veya daha fazla bilgisayarların belirli kurallar ve standartlar içerisinde birbirleriyle veri iletişiminde bulunabilmeleridir. Basit bir ağda kullanılan önemli donanım, yazılım ve diğer bileşenler gösterilmiştir. Basit bir ağda bir istemci ve bir sunucu, işletim sistemi, ağı paylaştıracak bir hub veya switch ve bir ağ kartı gerekmektedir. Ağdaki bir bilgisayar; ağa bağlanmak için Ağ Arayüz Kartı denilen bir ağ kartına ihtiyaç duyar. Günümüzde kişisel bilgisayarların çoğu anakart üzerinde bütünleşik olarak bu karta sahiptir. Ağa bağlanmak için kullanılan bağlantı aracı, telefon hatları ve koaksiyel (eş eksenli) hat gibi kablolu veya cep telefonu veya Wi-Fi alan ağı gibi kablosuz olabilir.

Bilgisayar Ağı
Bilgisayar Ağı

Gerek duyulan bir diğer bileşen de ağ kaynaklarını yöneten ve ağı koordine eden, yönlendiren Ağ İşletim Sistemi yazılımlarıdır. Ağ işletim sistemi her bilgisayarda olabileceği gibi tüm ağı ve ağ uygulamalarını yöneten Sunucu Bilgisayarda da olabilir. Ağ sunucusu; ağ işletim sistemini, istemci bilgisayarlar için Web sayfalarını ve bilgileri saklayan ve çok önemli ağ fonksiyonları yerine getiren ağ üzerindeki bir bilgisayardır. Linux, Microsoft Windows Server, Novell Netware gibi ağ işletim sistemleri, yaygın olarak kullanılan ağ işletim sistemi yazılımlarıdır. Ayrıca ağlar ile bilgisayarlar arasında, bir bağlantı noktası olarak iş gören hub veya switch olabilir. Hub’lar; bağlı olan tüm aygıtlara gelen paketleri gönderen bir ağ bileşenidir. Switch ise hub’lardan daha akıllıdır ve bilgiyi filtreleyerek tüm bağlı aygıtlara değil sadece ilgili olana (isteyene) gönderir.

Ağ üzerinden başka ağlara (internet gibi) bağlanılmak istenirse? Router adı verilen yönlendiriciler iki veya daha fazla ağı birbirine bağlayan ağ aygıtlarıdır. Örneğin; kablo modem; eve geniş bant internet hizmetini alan ve aynı zamanda yerel ağı internete bağlayan bir Router’dir. Router’ler gönderilen bilgi paketinin gitmesi gereken yeri bilen oldukça akıllı aygıtlardır. Dünya üzerinde bir milyarın üzerinde internete bağlanan insan ve 5 milyar dolaylarında internet adresi vardır. Router’ler gönderilen bilginin doğru adrese gitmesini sağlarlar.

Büyük Şirketlerde Ağlar

Ağlar küçük işletmeler için uygun olabilir. Büyük ve farklı yerlerde birimleri bulunan ve binlerce çalışanı olan şirketler için? Bir şirket büyüdükçe, yüzlerce küçük yerel ağlara sahip olur. Bu ağlar kurumsal genişlikte altyapı içinde birbirine bağlanır. Büyük bir işletmenin ağ altyapısı, kurumsal ağlara, diğer yerel alan ağlarına bağlanabilen çok sayıda yerel alan ağlarından oluşur. Çok sayıda güçlü sunucular kurumsal Web sayfalarının, kurumsal intranetin ve ekstranetin sürdürülmesini sağlar. Bu sunucuların bir kısmı satın alma, sipariş girişi, finansal işlemler, satış işlemleri, arka ofis uygulamalarını destekleyen diğer büyük bilgisayarlara bağlantılar sağlar. Bir sonraki sunuda büyük karmaşık kurumsal genişlikte bir ağ gösterilmiştir. İşletmenin ağ yapısı; mobil satış gücünün cep telefonlarını; çalışanların kablosuz alan ağlarını kullanarak şirket Web sitesine bağlanmalarını ve yöneticilerin dünya çapında video konferansları yapmalarını destekler.

Bu bilgisayar ağlarına ilaveten şirket altyapısı genellikle ses iletişimini sağlayan ayrı bir telefon ağına sahiptir. Şekilde görülebileceği gibi büyük bir kurum ağ altyapısı, sıradan bir telefon hizmetinden, cep telefonlarına, kablosuz internete ve internet veri iletişimine kadar çok çeşitli teknolojiler kullanmaktadır. Çoğu işletmelerin bugün karşılaştığı en önemli problem, farklı iletişim ağlarının ve kanallarının tümünün, bir sistemden diğerine veya bir şirketten diğer şirkete bilgi akışına izin veren uyumlu bir sisteme nasıl entegre edileceğidir. İletişim ağları artan bir şekilde dijitalleşmekte ve internet teknolojisine dayanmaktadır.

Temel Dijital Ağ Teknolojileri

Çağdaş dijital ağlar ve internet; İstemci-sunucu modeli bilgi işleme yapısı, Paket anahtarlamalı teknoloji ve internet iletişim standartları (TCP/IP) gibi üç temel teknolojiye dayanır.

  1. İstemci-Sunucu Modeli Bilgi İşleme
  2. Paket Anahtarlamalı Model
  3. TCP/IP ve Bağlanılabilirlik

İstemci-Sunucu Modeli Bilgi İşleme

İstemci-Sunucu modeli; basit, küçük ve pahalı olmayan, kullanıcı kontrolündeki bilgisayar, cep telefonu veya bir PDA gibi istemci bir aygıtın işlem gücünün bir kısmını kullanan dağıtık işleme modelidir. Bu güçlü istemciler, bir ağ sunucusu bilgisayar yardımıyla kontrol edilen ağdaki bir diğer bilgisayara bağlanırlar. Bir istemci, sunucu yardımıyla ağ üzerindeki bir bilgisayara bağlanabilmektedir. Sunucu; ağ için iletişim kurallarını belirler ve her bir istemciye bir adres verir ve bu şekilde ağ üzerindeki diğer aygıtlar birbirlerini ağda bulabilirler. İstemci-sunucu modeli, merkezi bilgisayar yapısı ile yer değiştirmiştir. İstemci-sunucu işleme modeli; bilgi işleme imkanını, ünitelere, çalışma gruplarına, fabrika katları arasına ve merkezi bilgisayar yapısının hizmet etmediği diğer işletme kısımlarına genişletmektedir. İnternet en büyük bir istemci-sunucu uygulamasıdır.

Paket Anahtarlamalı Model

Paket anahtarlama; dijital mesajın paket adı verilen parçalara dilimlenmesi metodudur. Paketler mevcut olan iletişim yolları boyunca gönderilir, daha sonra varış noktasında paketler yeniden birleştirilirPaket anahtarlama modelinden önceki bilgisayar ağları, uzak yerlerdeki diğer bilgisayarlar ile iletişim için kiralık, tahsisli telefon şebekeleri kullanılmaktaydı. Telefon sistemleri gibi şebeke anahtarlamalı ağlarda uçtan uca şebeke bağlantısı sağlandığında iletişim gerçekleştirilir. Bu tür tahsisli şebeke anahtarlama teknolojisi pahalı ve atıl iletişim kapasiteli idi. Şebeke veri iletişimi olsa da olmasa da aktif idi. Paket anahtarlama; ağ iletişim kapasitesini çok daha etkili kullanır. Paket anahtarlamalı ağlarda mesajlar ilk olarak paket olarak adlandırılan küçük veri parçacıklarına bölünür. Paketler, verilerin iletişim hatalarının kontrolü ve doğru adrese yönlendirilebilmesi için bilgiler içerir. Paketler, Router kullanan farklı iletişim kanalları boyunca bağımsızca iletilir. Bir kaynaktan dağıtılan veri paketleri, varacağı son noktada birleştirilmeden önce farklı yollar ve ağlar boyunca yönlendirilir.

Paket Anahtarlamalı Model
Paket Anahtarlamalı Model

TCP/IP ve Bağlanılabilirlik

Genel olarak bir iletişim ağında çeşitli donanım ve yazılım bileşenleri bilgi iletişimi için birlikte çalışmak zorundadır. Bir ağda farklı bileşenler sadece protokol adı verilen ortak kurallar ve standartlar setine uyarak birbirleriyle haberleşirler. Bir Protokol; ağ üzerinde iki nokta arasındaki bilginin iletilmesini yöneten kurallar ve yöntemler bütünüdür. Geçmişte; farklı, uyumsuz protokoller işletmelerin genellikle tek bir satıcıdan iletişim ve hesaplama teçhizatları satın almasını mecbur etmekteydi. Ancak günümüzde kurumsal ağlar artan bir şekilde standart, ortak ve evrensel TCP/IP adı verilen protokol kullanmaktadır. İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü (Transmission Control Protocol/İnternet Protocol: TCP/IP); uzak noktalardaki farklı türdeki bilgisayarlar arasında veri iletmek isteyen bilim insanlarına yardım etmek için Amerikan Savunma İleri Araştırma Projeleri Departmanı tarafından 1970’li yılların başlarında geliştirilmişti. TCP/IP; en önemlileri TCP ve IP olarak adlandırılan uygun protokoller kullanır. TCP, iki bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlar, paketleri sıralar ve gönderilen paketleri kabul eder. İnternet Protokolü olan IP ise iletişim süresince paketlerin parçalara ayrılması ve birleştirilmesini de içeren paket tesliminden sorumludur.

  1. Uygulama Katmanı: Bu katman istemci uygulama programlarının diğer katmanlara erişmesi ve veri değişimi için bu uygulamaların kullanacağı protokollerin belirlenmesine imkan verir. Bu protokollerden birisi Web sayfalarının iletişimi için kullanılan Bağlantılı Metin İletişim Protokolü (Hypertext Transfer Protocol: HTTP) ‘dür.
  2. Taşıma Katmanı: Bu katman uygulama katmanının istediği bilgilerin paketlere ayrılması ve iletilmesinden sorumludur. Bu katman TCP ve diğer protokolleri içerir.
  3. İnternet Katmanı: Bu katman IP datagramları olarak adlandırılan veri parçacıklarının paketlenmesi, yönlendirilmesi ve adreslenmesinden sorumludur. IP bu katmanda kullanılan protokollerden bir tanesidir.
  4. Ağ Arayüz Katmanı: En alt katmandır. Bu katman paketlerin değişik teknolojilerdeki ağ ortamına bırakılması ve alınmasından sorumludur. (Ağ ortamı iletkenleri: çiftli bakır tel, Ethernet, eşli çiftli bakırlar, fiber optik, koaksiyel (eş eksenli) kablo gibi iletkenlerdir.)

TCP/IP protokollerini kullanan iki bilgisayar farklı donanım ve yazılımlara sahip olsalar bile iletişim kurabilirler. Veri bir bilgisayardan diğerine yukarıdan aşağıya doğru, uygulama katmanından ağ arayüz katmanına kadar bu dört katmandan geçerek karşıdaki aygıta ulaşır. Veriler alıcı bilgisayara ulaştıktan sonra bu katmanları aşağıdan yukarı doğru geçer ve alıcı bilgisayarın kullanacağı bir formatta yeniden birleştirilir. Eğer alıcı bilgisayar, hasarlı bir paket bulursa gönderici bilgisayardan bu paketin tekrar gönderilmesini ister.

İLETİŞİM AĞLARI Sinyaller: Dijital ve Analog

İletişim ağlarındaki en önemli ayrım, analog ve dijital sinyaller arasındadır. Bir mesajın iletilmesinde iki yol vardır, Analog ve dijital sinyaller. Analog sinyaller klasik telefon bağlantılarındaki sesli iletişimde olduğu gibi iletişim kanalı üzerinden sürekli bir dalga şeklinde ilerler. Sabit telefonlar, kişisel bilgisayarların ses çıkış aygıtları, kulaklıklar, bir analog aygıttır. Dijital sinyaller ise kesikli, ikili dalga formundadır. Dijital sinyaller bilgiyi, var-yok mantığındaki elektrik iletiminde sadece 1 ve 0 bitler ile iki farklı durumda iletir. Bilgisayarlar dijital sinyaller üretir; ancak dijital bir sinyal göndermek için telefon hattı kullanılmak gerekirse, bu sinyallerin dijitalden analoga dönüştürülmesi için modem (Modulator ve Demodulator) olarak adlandırılan bir aygıt kullanılması gerekir.

Ağ Türleri Yerel Alan Ağları

Bir yerel alan ağı (Local Area Network: LAN); 500 metre yarıçaplı bir alanda bilgisayarların veya dijital aygıtların birbirleri ile bağlantı kurmaları için düzenlenir. Yerel alan ağları küçük bir ofisteki bilgisayarları veya yakın birkaç binadaki tüm bilgisayarları birbirlerine bağlar. Okul, askeri alan gibi bir coğrafik alandaki birbiriyle bağlı yerel alan ağları, Kampüs Alan Ağını oluşturur. Yerel alan ağları uzaklardaki geniş alan ağlarına ve dünya üzerindeki diğer ağlara da internet yoluyla bağlanabilir. Bir bilgisayar; kullanıcıların ağdaki hesaplama kapasitesini paylaşmak için erişim sağlayan ve veri dosyaları ile program yazılımlarını içeren ağ dosyaları sunucusu olarak tahsis edilmiştir. Bu sunucu kimin hangi sırada erişim sağlayacağını belirler. Router (yönlendirici), yerel ağı diğer ağlar ile veri paylaşımını sağlaması için diğer ağlara ve internete bağlar. Genel ağ işletim sistemi yazılımları, Windows, Linux ve NetWare’dir. Her ağ işletim sistemi varsayılan ağ protokolü olarak TCP/IP’yi destekler. Ethernet; bilgisayarlar arasında sinyallerin taşınmasını, erişim kontrol kurallarını ve sistem üzerinde veri taşımak için kullanılan bit gruplarını ve standartlaştırılmış paketleri belirleyen, fiziksel ağ katmanında çok yaygın olan yerel ağ standardıdır.

Büyük çaplı yerel alan ağları, çok sayıda istemciye, veri tabanlarını saklayan ve yöneten veritabanı sunucularına, yazıcıları yöneten yazıcı sunucularına, e-postaları saklayan e-posta sunucularına veya Web sayfalarını saklayan Web sunucusu gibi çok farklı sunuculara sahiptir. Zaman zaman yerel alan ağları birbirleriyle bağlanma şekillerine göre tanımlanırlar. Buna Topoloji denilmektedir. Ağ topolojisi, ağı oluşturan bilgisayarların birbirleriyle bağlantı şekillerini ifade eder. Üç temel ağ topolojisi vardır.

Yıldız topolojisinde ağ üzerindeki tüm aygıtlar bir hub’a bağlıdır. Bütün ağ trafiği bu hub tarafından sağlanır. Hub’un devre dışı kalması ağı kullanılamaz hale getirir. Veri Yolu topolojisinde ana omurga üzerine bağlantı kurmuş bilgisayarlardan ve aygıtlardan oluşan bir yapı vardır. Bir istasyon tarafından ağa bilgi bırakıldığında bilgi omurga boyunca ilerler, ağ üzerindeki her makine bu mesajı alır. Bu bilginin kendisine ait olup olmadığını kontrol eder. Kendisine ait ise alır, değil ise almaz en sonunda ise sonlandırıcı vardır. Veri yolu topolojisi, en genel yerel alan ağı yapısıdır. Halka topolojisinde bilgisayarlar kapalı bir döngü içinde bulunur. Bilgi hat üzerinden bir bilgisayardan diğerine geçerek iletilir. Bir anda sadece bir bilgisayar bilgi gönderebilir.

Ağ Türleri Metropol ve Geniş Alan Ağları

Geniş alan ağları (Wide Area Network: WAN); çok geniş coğrafik alanlara, bölgelere, ülkelere, kıtalara ve tüm dünyaya yayılan ağlardır. En güçlü ve evrensel geniş alan ağı internet’tir. Bilgisayarlar; telefon şebekeleri, özel kablo TV şebekesi, kiralık hatlar veya uydu üzerinden sağlanan genel bir ağ üzerinden geniş alan ağına bağlanır. Metropol alan ağları; kampus veya bir metropol alanına yayılmış olan büyük bir bilgisayar ağıdır. Geniş alan ve yerel alan ağı arasında bir yapıdadır.

Fiziksel İletim (iletken) Araçları

Ağlar; çiftli kablo, koaksiyel (eş eksenli) kablo, fiber optik gibi kablolu, kablosuz iletişim için mikrodalga veya radyo frekans dalgaları gibi çok farklı iletim araçları kullanır. Her birinin avantajı ve dezavantajı vardır.

İkili Kablolar (CAT 5) İkili kablolar, çifter sarılmış bakır kablolardan oluşur. Birçok telefon hattı bu şekildedir. Analog iletişimde kullanılabildikleri gibi dijital iletimde de kullanılabilirler. Eski bir iletişim aracı olmasına rağmen yerel alan ağları için hala kullanılmaktadır. 1 Gbps’e kadar hız sağlayabilir. İkili kablolarda tavsiye edilen maksimum uzunluk 100 metredir.

Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablo Kablo TV ve televizyon antenlerinde kullanılan iyice izole edilmiş iletkenden oluşmaktadır. İkili bakır kablolardan çok daha fazla veri taşıyabilir. Koaksiyel kablolar önceleri yerel alan ağlarında kullanılmaktaydı ancak günümüzde uzak bina ve ağlarda kullanılmaktadır.

Fiber Optik ve Optik Ağlar Fiber kablo; her biri insan saçından daha ince çok cam ipliklerden oluşmaktadır. Veriler, bir lazer aygıt tarafından fiber kablo boyunca gönderilen ışık titreşimlerine dönüştürülmekte ve 500 Kbps hızdan bir kaç trilyon bit/saniye hıza kadar değişen oranlarda iletilmektedir. Fiber optik iletişim, bakır tel ile iletişimden çok daha hızlı, hafif, dayanıklıdır. Ancak kurulması zor ve daha pahalıdır.

Kablosuz İletişim Kanalları ve Aygıtları Kablosuz iletişim farklı frekanslardaki radyo sinyallerine dayanır. Mikrodalga sistemler, hem karasal hem de uzaysal yüksek frekanslı sinyalleri atmosfer ile iletebilir. Yüksek hacimli veriler, uzun mesafeler ve noktadan noktaya iletişim için kullanılır. Mikrodalga sinyaller düz bir doğrultuda ilerler ve dünyanın eğimi ile bükülmezler. Bu nedenle uzun mesafeli karasal sistemler yaklaşık 60 km (37 mil) aralıklarla bu sinyallerin iletilmesi için istasyonlara ihtiyaç duyar. Bu, ara istasyonlar mikrodalga sistemlerinin maliyetlerini arttırmaktadır.

İnternet Mimarisi ve Yönetişimi

İnternet veri trafiği bugün 155 Mbps’den 2,5 Gbps’e kadar hızda işletilebilen kıtalararası yüksek hızlı omurgalar tarafından taşınır. Bu gövde hatlar, kamu veya uzun mesafe telefon görüşmesi sağlayan şirketlere (internet servis sağlayıcı) aittir. Yerel olarak bazı yerel telefon şirketleri de bu hatların sahibi olabilir. Hiç kimse internetin sahibi değildir. Resmi bir yönetimi de yoktur. Bununla birlikte dünya genelinde internet protokolleri bazı profesyonel kuruluşlar ve devlet organizasyonları tarafından oluşturmuşlardır. IP isim ve numaraları tahsis eden ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers: ICANN), HTML kurallarını düzenleyen W3C gibi kuruluşlar internetin yapısını dünya genelinde tanımlamaya yardım eden kuruluşlardır.

İntranet ve Ekstranetler

Organizasyonların Web teknolojisi ve standartlarını kullanarak oluşturdukları özel ağa intranet denilmektedir. İntranetler kullanıcılara kurumsal genişlikte bilgilere erişim sağlayan bir iç organizasyon ağıdır. İntranetler; www için geliştirilmiş yazılımlar ve internet bağlanılabilirlik standartları ile işletmenin var olan ağ altyapısını kullanır. İntranetler; işletmenin tümünde çok değişik türde bilgisayarlarda, kablosuz bağlantı sağlayan araçlarda, taşınabilir bilgisayarlarda çalışabilen ağlaştırılmış uygulamalar sağlar. Web herkes için açık olmasına karşın intranetler özeldir ve genel kullanıma karşı dışarıdan özel ağa girişleri önlemek için geliştirilmiş özel güvenlik yazılımlarından olan Ateş Duvarı (Firewall) ile korunmuşlardır. İntranet yazılım teknolojisi World Wide Web ile aynıdır. Basit bir intranet; dışarıdan istenmeyen ziyaretçileri engelleyen bir yazılım, TCP/IP standartlarını kullanan bir Web sunucusu, bir Web tarayıcısı kullanarak bu sunucuya istemci bir bilgisayarın bağlanması ile oluşturulabilir.

Bir işletme, iç ağa, yetkilendirilmiş satıcı ve müşterilerin sınırlı erişimine izin vererek bir ekstranet oluşturabilir. Örneğin; yetkilendirilmiş alıcılar, interneti kullanarak şirketin ürünlerinin özellikleri ve maliyetleri ile ilgili bilgileri elde etmek için şirketin iç ağının bir kısmına bağlanabilir. İşletme, iç ve ağa erişimin sınırlı ve güvenli kalmasını sağlamak için ateş duvarı kullanırlar. Ateş duvarı ayrıca sadece yetkili kullanıcıların siteye erişimini sağlandığından emin olmak için kullanıcıların kimlik doğrulamasını da yaparlar.

Kablosuz Bilgisayar Ağları ve İnternet Erişimi

Kişisel bilgisayarlara olduğu gibi cep telefonlarına ve diğer taşınabilir aygıtlar için bir dizi teknoloji yüksek hızda internet erişimi sağlar. Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (The Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) kablosuz ağlar için tamamlayıcı bazı standartlar tanımlamıştır.

Bluetooth

Bluetooth; 802.15 standardı, küçük bir Kişisel Alan Ağı (Private Area Network: PAN) oluşturmak için yararlı bir kablosuz ağ standardının popüler adıdır. 10 metre alan içinde düşük güçte radyo frekans tabanlı 8 ayrı aygıt, 722 Kbps ile 2.4 GHz bandında iletişim sağlar. Kablosuz telefonlar, bilgisayarlar, yazıcılar ve Bluetooth iletişim özelliğine sahip diğer aygıtlar doğrudan kullanıcı müdahalesi olmaksızın birbirleriyle haberleşebilirler. Örneğin; bir kişi taşınabilir bilgisayarından yazıcıya kablosuz olarak bir doküman gönderebilir. Bluetooth kablosuz klavye ve fareyi bilgisayara, kablosuz kulaklığı da cep telefonuna bağlar. Bluetooth’un düşük güç gereksinimine sahip olması batarya ile çalıştırılan cep telefonları, kişisel dijital yardımcı ve cep telefonları için oldukça avantaj sağlamaktadır.

Wi-Fi and Wireless Internet Erişimi

Kablosuz yerel alan ağı için geliştirilmiş IEEE 802.11 ailesidir. Anı zamanda Wi-Fi (Wireless Fidelity) olarak da bilinir. Bu ailede 4 üye vardır. Bu aile; 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n, kablosuz ağın kapasitesini ve hızını arttırmak için gelişmekte olan bir standarttır. Wi-Fi’ler iki farklı yöntem ile çalıştırılırlar. Altyapı yönteminde; kablosuz aygıtlar erişim noktası (Access Point) kullanarak kablolu bir ağ ile iletişim kurarlar. Erişim Noktası, kablolu bir ağa veya Router’e veya Hub’a bağlantı sağlayan, anten ile radyo frekans alıcı ve vericilerini içinde bulunduran bir kutudur. Diğer yöntem ise; Peer to Peer olarak da bilinen geçici (ad-hoc) bağlantı şeklidir. Geçici bağlantıda Wi-Fi cihazları birbirleriyle erişim noktasına gerek duymadan doğrudan iletişim kurmaktadırlar. Birçok Wi-Fi aygıt altyapı yöntemini kullanmaktadır. (Geçici yöntem, ev ve ofislerde çok küçük yerel alan ağları için kullanılır.) Yan tarafta görülen görselde, az sayıda mobil aygıtın daha büyük bir kablolu ağa bağlanmak için altyapı yönteminde çalıştırılan 802.11 yerel alan ağını göstermektedir. Çoğu kablosuz aygıtlar istemci aygıtlardır. Mobil istemcilerin, ihtiyaç duyduğu sunucular kablolu yerel alan ağı üzerindedir. Erişim Kontrol noktası kablosuz istasyonlar ile kablolu ağ arasında bir köprü olarak görev yapar.

Previous
Next