Giriş

Dersin Açıklaması

Medya okuryazarlığı ile yönetici asistan adayları için yazılı, görsel ve işitsel medyaya ek olarak sosyal medya, sosyal ağlar, yeni medya olarak adlandırılan diğer mecralar ile birlikte dijital tüm ortamlara ilişkin verileri, mesajlara erişmek, bunlar üzerinde muhakeme yeteneklerini kullanarak çözümlemeler ve değerlendirmeler yapabilmeleri beklenmektedir.

Medya?

Günümüzde en çok telaffuz edilen kavramlardan biri olarak medya; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda medya kitle iletişiminde gerekli araçlarla bu hizmeti sunan yapının bütününü ifade ettiği gibi bu iletişimin gerçekleştiği ortamın bizatihi kendisini de ifade etmektedir.

Medya; haber, eğlence, reklam gibi üç temel grupta içerik üretir. Medya bu içeriklerle bilgilendirir, eğlendirir, tanıtım ve pazarlama yapar. Gazete, dergi, radyo, televizyon, bilgisayar, İnternet ve taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri gibi medya tarafından bu içerikler sunulur. Medyanın temel özelliği sürekli olarak içerik üretmesidir.

Medya Okuryazarlığı?

Medya okuryazarlığı; görsel, işitsel, basılı, vb. medya iletilerine erişebilme; erişilen medyayı, ileti ve ürünleri eleştirel bir bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilmeyi içerir. Kısacası, bireyin çevresindeki medyayı anlayabilme ve gerektiğinde kendi medya iletilerini sağlıklı üretebilme becerileri bütünüdür.

Next