6. Bölüm - Zaman Yönetimi Türleri

Kişiler zamanı birbirinden bağımsız olan görevler arasında etkin olarak dağıtabildiğinde zaman yönetimini iyi yapıyor demektir. Bu birbirinden bağımsız olan zaman yönetimi türleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Özel Zamanın Yönetimi
  • İş Zamanının Yönetimi
  • Yönetsel Zamanın Yönetimi
  • Örgütsel Zamanın Yönetimi

Özel Zamanın Yönetimi

Kişilerin bir iş zamanları, bir de tasarrufu kendine bağlı özel zamanları vardır. Özel zaman kişinin sosyal hayatına ve kendine ayırdığı zamanı ifade etmektedir. Özel zaman; aile ve arkadaş ilişkileri, kişisel bakım, kendini geliştirme, dinlenme gibi faaliyetlerde kullanılan zamandır. Özel zamanını etkin kullanan kişi sosyal ilişkilerine, ailesine, kendisine dengeli zaman ayırma ve aynı zamanda iş zamanı yönetme konusunda başarılıdır. Özel zaman yönetiminde en önemli konu kişinin zamanın akışını kendi istediği yöne çevirebileceğinin farkında olmasıdır.

İş Zamanının Yönetimi

İş zamanı, kişisel zamanın çalışma hayatındaki kısmını oluşturmaktadır. İş zamanın yönetiminde kişinin kendisi kadar iş arkadaşları, yöneticiler ve örgütün işleyiş yapısı da etkilidir. Çalışanların iş zamanlarını yönetmelerinde yöneticiler yol gösterici ve denetleyici rol üstlenmelidirler. Çalışanların ve yöneticilerin çalışma ritmini yavaşlatan zaman tuzaklarını tespit etmeleri ve bu yönde önlemler almaları iş zamanın yönetimi açısından son derece önemlidir.

Yönetsel Zamanın Yönetimi

Yönetsel zaman örgütsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yöneticiler tarafından kullanılan zamanı ifade etmektedir. Örgüt içerisinde düzeyi fark etmeksizin tüm yöneticilerin yönetim çalışmalarına ayırdıkları süreye yönetsel zaman denmektedir. Örgütlerde önemli bir kaynak olan yönetsel zamanın kullanımından sorumlu yöneticiler, kendi zamanlarının yanı sıra hem çalışanların iş zamanlarının hem de örgütsel zamanın verimli kullanılmasını sağlamalıdır. Yönetsel zaman yönetimini en etkin biçimde yapabilmek adına planlama çok önem arz etmektedir.

Örgütsel Zamanın Yönetimi

Günümüzde rekabet koşullarının üstün performans gerektirmesi örgütlerin elindeki kaynakları daha etkin kullanmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu kaynakların başında da örgütsel zaman gelmektedir. Örgütsel zaman, örgütün mal ve hizmet üretebilmesi için belirli süreler içerisinde yerine getirilmesi gereken işlevlere, personel ve makineler tarafından harcanan sürelerin toplamıdır. Örgütsel zamanın yönetimi, örgütlerin yeni ürün geliştirme, üretim, karar verme, pazarlama, müşteri ilişkileri ve diğer örgütlerle ilişkilerinde zamanın etkin olarak kullanılmasıdır. Örgütsel zaman yönetiminde en önemli görevler genelde en üst yöneticiye düşmektedir.

Previous
Next