🗟 Yönetim Bilişim Sistemleri (in Turkish)

Dersin Öğrenme Çıktıları

  • Veri, bilgi, bilişim sistemi tanımları ile kullanım alanları
  • Bilgi sistemlerinin çeşitleri, kullanım alanları ve etik
  • Bilgi teknolojisini ,veri tabanları ve bilgi yönetimi hakkında yorum yapabilme
  • İş dünyasında ve işletmelerde bilgi sistemlerine ilişkin yorum yapabilme
  • Yönetim bilişim sistemleri ve bilgi sistemlerinin yönetimini yorumlayabilme

Dersin Açıklaması

Medya okuryazarlığı ile yönetici asistan adayları için yazılı, görsel ve işitsel medyaya ek olarak sosyal medya, sosyal ağlar, yeni medya olarak adlandırılan diğer mecralar ile birlikte dijital tüm ortamlara ilişkin verileri, mesajlara erişmek, bunlar üzerinde muhakeme yeteneklerini kullanarak çözümlemeler ve değerlendirmeler yapabilmeleri beklenmektedir.

Dersin Kaynakları

  • Management Information Systems Managing the Digital Firm (Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon).
  • İşletme Bilgi Sistemleri (Öğr.Gör.Dr. Şenay Lezki, Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN, Yrd.Doç.Dr. Özlem OKTAL, Prof.Dr. M. Necdet TİMUR, Prof.Dr. Saime ÖNCE, Editör Prof.Dr. Hasan DURUCASU).
  • Haftalık verilecek olan okumalar (makaleler, kitap bölümleri ve diğer okumalar).
  • Haftalık gerçekleştirilen sunumlar.
  • Öğrencilerin gerçekleştirdikleri sunumlar.

Öğretim Elemanı

Yunus Serhat Bıçakçı